KOSMETYKA ESTETYCZNA ®

Instytut Kosmetyki Estetycznej urządzony jest w pięknym i nowoczesnym stylu. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę zabiegów kosmetycznych wykonywanych przez dyplomowany personel, przy pomocy wysokiej klasy sprzętu oraz kosmetyków znanych marek.

KOSMETYKA ESTETYCZNA ®

Misją naszego Instytutu jest zaoferowanie naszym Klientom najwyższej jakości, bezpiecznych oraz skutecznych metod w dążeniu do uzyskania młodego a zarazem naturalnego wyglądu.

KOSMETYKA ESTETYCZNA ®

Zadbamy o Twoją skórę, wysmuklimy sylwetkę, zapewnimy relaks oraz regenerację sił. Gwarantujemy najlepszy sprzęt dostępny na rynku oraz doświadczenie i kompetencje specjalistów. O renomie naszego Instytutu świadczą prestiżowe tytuły oraz nagrody.

Polityka prywatności dla strony internetowej Instytutu Kosmetyki Estetycznej.

Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez Instytut Kosmetyki Estetycznej na stronie:

www.kosmetyka-estetyczna.pl

Przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. Poniższa polityka stanowiąca informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, jakie są cele i zakres przetwarzania, oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także kto jest Administratorem oraz do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

 1. Podmiot odpowiedzialny i prawa użytkownika

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia unijnego RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. oraz federalnej ustawy o ochronie danych jest firma Instytut Kosmetyki Estetycznej, NIP: 7260033218, REGON: 471492484 z siedzibą w Olsztynie (10-686) przy ul. Wilczyńskiego 25 E lok. 3.

Jako Administrator firma Instytut Kosmetyki Estetycznej jest dostępna pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

– telefonami: +48 89 542 51 88, 501 599 107, 533 881 180

– pocztą elektroniczną: biuro@kosmetyka-estetyczna.pl

1.1. Administrator informuje, że: wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z prawem; b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • marketingu bezpośredniego na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, zaś dane są przechowywane przez okres min. 10 lat, jak i niezbędny do przedawnienia roszczeń osoby, której dane dotyczą. Po wyrażeniu skutecznego sprzeciwu Administrator nie przetwarza danych w celu marketingu bezpośredniego
 • marketingu, na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, zaś dane są przechowywane do cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą
 • inne, określone w odrębnych przepisach

1.2. Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które zapewniają wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO. Administrator przekazuje dane tylko w minimalnym zakresie oraz najmniejszej ilości podmiotów zewnętrznych, jaka jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania strony www.

Dane mogą być przekazywane: dostawcom usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej, strony internetowej, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych.

1.3. Administrator może korzystać na stronie www z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie www.

1.4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informujemy, że jeśli nie wycofają Państwo osobiście zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych Administrator będzie nadal przetwarzał je do celów wyżej wymienionych.

1.5.Użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas przetwarzane. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Instytut Kosmetyki Estetycznej według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listem, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

 1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Przetwarzamy dane użytkownika w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika

 1. Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies służące realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika

3.1. Definicje

 1. Administrator – oznacza Instytut Kosmetyki Estetycznej który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis– oznacza stronę internetową prowadzoną przez Administratora.
 6. Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.2. Rodzaje wykorzystywanych cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3.3. Cele w jakich wykorzystywane są cookies

 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:
 • Konfiguracji serwisu

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

II) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,

III) dokonywania rezerwacji wizyt online poprzez przekierowanie na stronę partnera po kliknięciu na przycisk „Zarezerwuj wizytę”. Partnerem umożliwiającym dokonywanie rezerwacji online jest Administrator serwisu www.moment.pl, który posiada odrębną politykę prywatności dostępną pod adresem: https://www.moment.pl/polityka-prywatnosci.

 • Zapamiętania lokalizacji użytkownika

I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 • Świadczenia usług reklamowych

I) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

3.4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

II) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

II) http://kosmetyka-estetyczna.pl [administrator cookies: Instytut Kosmetyki Estetycznej z siedzibą w Olsztynie]

 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

I) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

I) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

3.5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
PolishEnglishGermanRussian
Scroll Up